universal studio Singapore

universal studio Singapore

Sunday, 27 November 2011

soalan psv


Soalan  PSV
Bulatkan jawapan yang betul .
1)    Tiga warna asas ialah merah ,biru dan ____________.
A)    Putih                 B) hijau                  C) kuning

2)      Warna kunyit ialah ___________ .
A)    Kuning              B) merah                C) ungu

3)      Warna daun kelapa ialah  ________ .
A)    Biru                  B) hitam                  C) hijau

4)      Apakah hasil campuran warna di bawah ?
Oval:  MerahOval:   Biru                                          +                                 =
A)    Ungu                B) merah                  C) hitam

5)      Proses lipatan kertas dipanggil  _________ .
A)    Lukisan             B) origami               C) guntingan

6)      Kertas warna dang am ialah bahan untuk aktiviti _________ .
A)    Tiupan              B) kolaj                    C) catan

7)      Kotak- kotak terpakai boleh menghasilkan model _________ .
A)    Makanan          B) kenderaan dan bangunan            C)pakaian


No comments:

Post a Comment